۱۰ مرداد ۱۳۸۸

از بد به خوب

خبرهای خوب

خبرهای بد

خبرهای تلخ‌تر از زهر

خبرهای سیاهِ سیاه...

خدایا لطفاً این ساعتِ شِنی را وارونه کُن.

هیچ نظری موجود نیست: