۱۰ اسفند ۱۳۸۹

سبز

آی زندگی
چهره آبیت کجاست؟

مردمانم آبی می خواهند
و سبز
و سپید
این روزها
چهره آبیت را نشانمان بده
و همراهیمان کن
برای پرش از پلیدی های پر رنگ زمانه

آی زندگی
چهره آبیت را رو کن
فردا
تا همیشه...

۱ نظر:

ر.رها گفت...

هیچ چیز خوشحال کننده تر از برگشتن کسی که فکرشو نمیکنی دیگه برگرده نیست !من با یک تصادف ساده اینجا رو پیدا کردم و شعرها رو خوندم. یکیش روم خیلی تاثیر گذاشت و ازون روز همیشه فکر میکردم که صاحب این صندوقچه غرق شده در دریا کیه ، الان کجاست و دنبال کدوم سرنوشت ...
با احترام و امتنان فراوان