۱۴ آذر ۱۳۸۶

لال

به شدت موضوعات متفاوتی دارم برای صحبت ولی اوضاع کامپیوترم خراب است و در دست تعمیر! ا
نمیدانم چرا این وقت ها آدم صحبتش می گیرد! فعلاً تا اطلاع ثانوی مجبورم روی کاغذ بنویسم. امیدوارم بعد از صحت کامپیوتر عزیز منتشر کنم درفشانی های کاغذیم را! ا

۱ نظر:

مهران گفت...

سلام، بالاخره تونسنم کامنت بذارم برات!!! هورااااااا