۱۹ تیر ۱۳۸۷

زنده؟

گفته بودم:
"با تو من با بهار می‌رویم"*
روییدیم
روزها و ماه‌ها؛
زمستان است؟
باور می‌کنی؟

*از علی شریعتی

۱ نظر:

سکوت شبانه گفت...

و باز شریعتی و آلام همیشه زنده اش