۱۵ تیر ۱۳۸۷

آبی عمیق1

ثانیه ها می گذرند؛
سرکش و نا آرام.
کسی می گوید: "چه خوب."
نمی داند که جوانیمان است؟!

۱ نظر:

Amir Hossein گفت...

معلومه این یک ماهی که رو دکل بودی حسابی به خودت فکر کردی