۱۶ بهمن ۱۳۸۵

انتقاد

فکر می کنم باید بخشی از حرفایی که در یکی از پست های قبل درباره وودی الن زدم را پس بگیرم!

آخه یکی نیست به این موجود بگه مرد حسابی جای اسکارلت یوهانسن میری پنه لوپه کروز رو میاری تو فیلم جدیدت که چی بشه؟!


پی نوشت: ما که جشنواره نرفتیم، دست کم پست فیلمی بذاریم تو این دهه مبارک!

هیچ نظری موجود نیست: