۱۶ بهمن ۱۳۸۵

خیابان

کلاچ را تا ته می گیرد و دنده را یکی دیگر بالا می برد
آن دور ها کسی می خواند:
"رقصم گرفته بود
مثل درختکی در باد
تنها
تنها
رقصیدم..."
چقدر آن خیابان آشناست در نظرش...
ا

۱ نظر:

ساقی گفت...

چه رقص باشکوهی!