۲۰ مرداد ۱۳۸۶

روز

چار قطره، ا
نَم، ا
بوی خاک، ا
باد، ا
زندگی. ا

۱ نظر:

ماکان گفت...

بوی باران، بوی خاک