۲۸ دی ۱۳۸۵

رویا

رویاهایم را دوره میکنم
زندگیم را
به خود میلرزم
بی رویا نشویم!
ا

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بي رويا زندگي كردن مثل خوابه!!! آرزو خيلي قشنگه، كه اميدوار باشي، كه بدوني ميتوني دنبال يه چيز بدوي و خسته نشي، ولي واي به اون روزي كه آرزوت با باد بره و فقط يادش باهات بمونه!! اونوقت ميشي نوشا و تو هفت شب پر آشوب و دلتنگي فقط فرصت ميكني كه آرزوهاي بر باد رفتتو بشمري و بعد ..... تازه بازم نوشا حد اقل اينكه راحت شد تو چي ؟؟؟؟ بي رويا زندگي كردن براي توي خيالاتي كه نصف عمرت بلكه بيشتر تو رويا ها و آرزوهات گذشته خيلي سخته خيلي سخت