۱۱ بهمن ۱۳۸۵

باران

چک چک چک...

در می زنند

قطره های سپید زندگی

باز می کنی؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خداییش اگه اروز بارون نیومده بود من از خونه جنب نمی خوردم و تا شب غصه خوری می کردم. ولی رفتم بیروم و خیس آب شدم و ... خوب شدم
نسرین