۲۰ بهمن ۱۳۸۶

سوال

هربار لکه‌ای باشد روی حضور حوصله،

میآید و محو می‌کند؛

برف.


در بهار چه کنم؟

هیچ نظری موجود نیست: