۳ خرداد ۱۳۸۶

حجاب

دکتر فاطمه صادقی در مناظره با دكتر هاجر تحريري‌ نيك‌ صفت، نماينده‌ مردم‌ رشت‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي:
"جوامع براي‌ رسيدن به‌ توسعه‌ سياسي‌ بايد شش‌ بحران‌ را از سر بگذرانند. يكي‌ بحران‌ هويت‌ است‌. ما 70 سال‌ است‌ كه‌ با مساله‌ پوشش‌ رو به‌ رو هستيم‌ و اين‌ نشاندهنده‌ آن‌است‌ كه‌ ما هنوز درمرحله‌ بحران‌ هويت‌ هستيم. يوناني‌ها جمله‌اي‌ دارند و مي‌گويند قانوني‌ دايما نقض‌ شود كه‌ قانون‌ نيست‌. آيا قوانين‌ نياز به‌ بازنگري‌ ندارند و آيا وقتي‌ قوانين‌ ناكارآمد بودند نبايد براي‌ آن‌ تصميم‌ گرفت. ما بارها قوانين‌ راتغيير داده‌ايم‌ اما چرا در مورد قانون‌ حجاب‌ اينقدر اصرار وجود دارد؟ 50 سال‌ قبل‌ بحث‌ آموزش‌ خانمها را داشتيم‌ اما الان‌ به‌ دانشگاه‌ رفتن‌ خانمها ديگر مساله‌ نيست‌.امروز اعمال محدوديت ها را به‌ نوعي‌ ديگر داريم‌ و هميشه‌ هم بحث‌ حياي‌ زنان‌ را به‌ نوعي‌ با نحوه‌ حضور سياسي‌ و اجتماعي‌ شان‌ پيوند مي‌زنند كه‌ اگر اين‌ رنگها را بپوشيد فلان‌ معني‌ را مي دهد."

شادی صدر در سمینار "حقوق زنان از مشروطه تا کنون"، دانشگاه خواجه نصیر:
"برخی میگویندحجاب از جمله احکامی است است که جنبه جبنه اجتماعی هم دارد. خمس و زکات هم جنبه اجتماعی و اقتصادی دارد چرا جمهوری اسلامی هیچ مجازاتی برای کسانی که خمس و زکات نمی دهند قرار نداده است؟ چرا هیچ مجازاتی برای مردهایی که ریششان را می تراشند نیست در حالیکه اجماع فقها بر حرام بودن این کار است؟ تا وقتی همه ما بدون هیچ سانسور و در آزادی مطلق نتوانیم راجع به حجاب به عنوان یک مساله اجتماعی حرف بزنیم و تنها یک گفتمان رسمی حاکم باشد تاکید و مواجهه فعلی زنان با حکومت در مورد حجاب اجباری وجود خواهد داشت."

گزارش دیگری نوشته ام از روند برخورد با زنان در طرح مبارزه با بد حجابی نیروی انتظامی در وبلاگ انگلیسی مان. ا

۱ نظر:

از زندگی گفت...

خیلی نکته داشت برام! خیلی مرسی !