۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶

نفس

صدای محکم خواننده از تلویزیون پخش می شود:

"ای

پایتخت عاطفه

غرور ایرانی من..."

دلم شب می خواهد و باد خنکی که صورت را نوازش کند

چشم هایم را ریز کنم و نفس بکشم

عمیق

آرام

۲ نظر:

ماکان گفت...

غرور ایرانی!!

ناشناس گفت...

آدم هایی که فکر می کنند مردن بدترین چیز است از زندگی هیچ نمی دانند...