۱۹ خرداد ۱۳۸۶

حال همه ما خوب است اما تو باور نکن!

احمد سالک، دبير هيات عالي گزينش کشور و عضو جامعه روحانیت مبارز در تازه ترين اظهارنظر خود، رشد احزاب و گروه ها و جريانات سياسي را به قارچ تشبيه کرده و با اعتقاد بر اينکه اين گروه ها باعث عزاي مسلمين مي شوند، گفته است: "حزب براي سياسي کاري است که افراد فقط خود را ببينند نه خدا را. معتقدم که حزب براي برتري طلبي و قدرت طلبي، يعني شهوت است."

پی نوشت:
هیات عالی گزینش یعنی همون جایی که به استخدام ها نظارت داره دیگه. نه؟!

منبع: روزنامه شرق

۲ نظر:

tina گفت...

در به در تر از باد زيستم

در سرزميني كه گياهي در آن نمي رويد

اي تيز خرامان!

لنگي پاي من از ناهمواري راه شما بود.

tina گفت...

در به در تر از باد زيستم

در سرزميني كه گياهي در آن نمي رويد

اي تيز خرامان!

لنگي پاي من از ناهمواري راه شما بود.