۲ تیر ۱۳۸۶

من و کی؟

گوشی ها در گوشم می خوانند:

"اگه حتی بین ما

فاصله یک نفسه،

نفس منو بگیر..."

و من در خیال هایم به دنبال مرجع دیگر ضمیر می گردم!

۲ نظر:

سلام به ناممکن گفت...

سلام ... بیا با هم بگردیم ................ دلتنگم ... و هر چه می گردم ، یافت نمی شود ! اگر پیدا کردی ، یادی هم از این دلتنگ کن .................

azam_khalily گفت...

.......