۲۶ خرداد ۱۳۸۶

روز

روزت را دریاب"
با آن مدارا کن
این روز از آنِ توست
بیست و چهار ساعت کامل. _
به قدر کفایت فرصت هست
تا روزی بزرگ شود.

نگذار هم در پگاه فروپژمرد."

مارگوت بیگل، ترجمه احمد شاملو، چیدن سپیده دم

۱ نظر:

از زندگی گفت...

من که بیست و چهار ساعت روز را هم داشته باشم باز فرصت کم می آورم. یک لحظه اش رو هم از دست نمی دم ... مرسی برای این نقل قول زیبا