۶ تیر ۱۳۸۶

تدبیر شبانه!


۲ نظر:

ماري و بابي گفت...

سلام
اينجا مردم هميشه بايد نيازمند باشند
حتي بنزين
ديگه تفريح بي تفريح
تنها به گردش دلمون خوش بود كه اينو هم از ما گرفتند
شاد باشيد

ماري و بابي گفت...

سلام
اينجا مردم هميشه بايد نيازمند باشند
حتي بنزين
ديگه تفريح بي تفريح
تنها به گردش دلمون خوش بود كه اينو هم از ما گرفتند
شاد باشيد