۱۷ تیر ۱۳۸۶

دوست من

ا"وطن آدمی را بر هیچ نقشه ای نشانی نیست
موطن آدمی تنها در قلب کسانی است که
دوستش می دارند."

برگرفته از: چیدن سپیده دم، مارگوت بیگل، ترجمه ی احمد شاملو

در میانه ی خبرهایی از این دست، سخن گفتن از دوست داشتن غریب است شاید! زندگی اما زمان نمی شناسد... ا

۱ نظر:

سلام به ناممکن گفت...

سلام ... اون قدر حالم بده که ... حالم از خودم بده . خیلی هم ربطی به این اخبار گند نداشت ... اما خب ! خبر که بد باشه ... حال گند رو گندتر می کنه ! ... حالم از خودم بده که نصف بیشتر انرژی م باید برای اثبات انسان بودنم هدر بره ... خسته ام این روزها ... از خودم ! از ...