۳۱ تیر ۱۳۸۶

کدام روزنامه؟

کلهر، مشاور اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای رئیس‌جمهور با تاکید بر نقد‌پذیری دولت نهم گفت: "تعداد مطبوعات تعطیل‌شده در این دولت با مطبوعات تعطیل شده‌ی دولت قبل قابل مقایسه نیست."ا

این بار راست گفتی برادر! ا

۱ نظر:

شیوا گفت...

شمارش معکوس برای سینا شروع شده...
:(