۶ مرداد ۱۳۸۶

تهران

2
3
4
نَم
خوشامدِ آسمانیِ امشب بود.
یعنی که هستم.
شهر شلوغ دوست داشتنی. ا

۱ نظر:

ماکان گفت...

این دیگه چه جور خوش آمدیه؟؟؟