۷ مرداد ۱۳۸۶

خاکستری

شده‌ام پسرک هزار خاطره!
شبها هم ادامه دارد این خاطره‌کاوی‌ها و خاطره‌سازی‌هایی که همیشه هم خوب و لذت ‌بخش نیست.
فقط می‌گویم که این هم تمام می‌شود.
حتماً. ا

هیچ نظری موجود نیست: