۲۱ تیر ۱۳۸۶

سنگ در نظر شاهرودی

آيت الله محمود هاشمي شاهرودي معتقد است: «حکم سنگسار کردن با اندک چيزي رها مي شود.» رئيس قوه قضائيه در بخشي از مقاله اي با عنوان «کاوشي درباره اختيار ولي در عفو کيفرها» که در مجله فقه اهل بيت (ع) به چاپ رسيده است، اظهار داشته است: «حکم سنگسار کردن شخص محصن، با اندک چيزي رها و وانهاده مي شود؛ البته حدي کمتر از کشتن براي او اثبات مي گردد يعني مثلاً تازيانه مي خورد.» وي افزوده است: «بنابراين طبق يک ديدگاه فقهي، اگر فردي پس از اقرارش به گناه، آن را انکار کند، حکم سنگسارش برداشته شده ولي تازيانه مي خورد؛ لذا برخي فقيهان مانند ابن ادريس، اختيار امام را در بخشيدن کيفر، تنها در حد سنگسار مي پذيرند.» آيت الله هاشمي شاهرودي در ادامه نوشته است: «البته مشهور فقها بخش حاکم را در مواردي که جرم با اقرار ثابت شود، مقيد بدان کرده اند که بزهکار توبه نيز کرده باشد پس بدون توبه عفو جايز نيست. متاخرين از فقها معتقدند همان اقرار بزهکار در جايز بودن بخشش حاکم کافي است.» وي در بخش ديگر از اين مقاله آورده است: «طبق يک ديدگاه فقهي نگاه به مصلحت مجرم نيز مي تواند مانع اجراي حکم سنگسار شود. امام علي (ع) به جواني که در آستانه حد خوردن بود فرمودند؛ «مي بينم جواني و بخشيدن تو باکي نيست». گويا حضرت مصلحت جواني را رعايت کرده بودند.»

منبع: روزنامه شرق از قول ایسنا

می شود که نگرانی ها تمام شود؟! ا

۱ نظر:

shiva گفت...

merc
sorry ke kam sar mizanam
in rooza vase kar saram ziadi shologhe..