۲۶ تیر ۱۳۸۶

خوب

در میانه‌ی خبرهای بدی که همه جا را گرفته‌اند، شنیدن خبرهایی از این دست چقدر عالیست. ا
ممنون شهرزاد‌جان که هر از گاهی راه های خوب بودن را به یادمان می‌آوری! ا

۱ نظر:

ماکان گفت...

خوب مطمئنا آدمیت هنوز نمرده است