۱۲ دی ۱۳۸۶

بارانِ سپید

چِک‌چِک هم نمی‌کند حتی! مدام می‌روم پای پنجره و فرود آمدن‌های سپیدش را تماشا می‌کنم و برمی‌گردم و مشغول می‌شوم و دوباره کم که می‌آورم، چشم می‌دوزم به پرواز رویاییَش... چه عالیست که می‌بارد امروز. ساکت و نجیب و آرام.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

نتیجه مصاحبه کاریت چی شد پسر؟ اتفاقا اینجا هم امروز کمی برف اومد...