۲۶ دی ۱۳۸۶

زمستان

من و پرده و پنجره

هر سه گوش گرفته‌ایم

شکستن یخ‌ها زیر پای عابران اما

هیچ آشنا نیست

هیچ نظری موجود نیست: