۲ بهمن ۱۳۸۶

و پيامی که می رسد از راه*

انتظار،
بد است؛
خراش می دهد
هر جور که بخوانيش،
هر معنايی که بگيری از اين 6 حرفی تلخ،
باز هم بد است و گزنده
کاش انتظار نداشتيم،
منتظر نبوديم؛
بد است
ا
انتظار
...
ا
ا
*يادم نمی آيد در کدام شعر شنيده ام اين عبارت را

۱ نظر:

حسین شیرزادی گفت...

گاهی بغض میکنم ، گاهی گریه میکنم ، گاهی دلم از این همه تنهایی میگیرد