۲۶ اسفند ۱۳۸۵

A.N.S.W.E.R

در همين لحظه اي که اين کلمات را مي نويسم اجتماع گروه هاي ضد جنگ در آمريکا برقرار است و نماينده همه گروه هاي مخالف جنگ عراق ( و جنگ احتمالي ايران) در فضاي آزاد يکي يکي پشت تريبون مي آيند و اعتراض خودشان را با تصميمات کاخ سفيد و رئيس جمهورشان اعلام مي کنند. نيروها ي پليس هم در آن اطراف حاضرند و اجتماع در کمال امنيت ادامه دارد. نمايش زيبايي است از تحمل عقيده مخالف که از تريبون طرفدار دولت (صداي آمريکا) هم مستقيما پخش مي شود! کسي لطفا اين شرايط را با آن چه در کشور ما مي گذرد مقايسه نکند...ممنون!

پي نوشت:
هنوز تصميمي براي آزادي عباسقلي زاده و صدر گرفته نشده است

هیچ نظری موجود نیست: