۱۵ اسفند ۱۳۸۵

سه شنبه

بین شادی و غم غوطه می خورم
دوستانمان هستند
جای دوستان باقیمانده خالیست اما زیر آسمان ابری اسفند...
منتظریم

پی نوشت:
غروب سه شنبه آن قدرها هم خاکستری نبود.
چقدر خوب است که هستید دوستان خوبم

۱ نظر:

امید گفت...

خوب ، خوشحالیم برای دوستانتان و دوستانمان ( برای ما دوستان مجازی) . در هر حاب اگر کمکی چیزی در زمینه manager خواستید ما هستیم :دیییییییییییی