۱۹ اسفند ۱۳۸۵

شب

پیرذهنان پر هیابانگ!
ستاره هایمان را چه کرده اید؟
آسمان پر است از سکوتی سیاه
پس بدهیدشان
نور می خواهیم

سه روز است که ننوشته ام از هیچ چیز
از دوستان دربندم
از نسرین عزیزم که با انرژی بی پایانش بازگشته
از دوستان پر تلاشم که 8 مارس را هر طور بود بزرگ داشتند
از نگرانی هایم
از دغدغه هایم
از...
از شادی و محبوبه عزیز و جای خیلی خالیشان در بینمان

کاش این روزهای تاریک تر از شب تمام شود...زود

مرتبط: زن

۱ نظر:

sara گفت...

پاینده باشی آقای فمینیست. ستاره ها خورشید می شن و بر می گردن. هشت مارس تو هم مبارک