۶ اردیبهشت ۱۳۸۶

سوال

"قوی ترین انسان، تنها ترین انسان است."*


*: هنریک ایبسن، نمایشنامه دشمن مردمچقدر به این جمله معتقدید؟

۱ نظر:

azar گفت...

50% موافقم و ميخوام سعي كنم بشه 100
هر وقت كه بار مسئوليت يا غمي رو تنهايي به دوش كشيدم قويتر شدن و سخت تر شدن رو به وضوح حس كردم
ه چقدر وابستگيهات بيشتر بشه بندهايي كه به پات بسته ميشه و از قدرتت كم ميكنه محكمتر ميشه
اگه به عمق تنهايي دست پيدا كني ميبيني كه تنهايي در كار نيست هر چي هست يه كثرت شيرينه كه تو باهاش به وحدت و تنهايي پر شكوهي ميرسي