۱۷ فروردین ۱۳۸۶

انگلیسی

یکی از ملوانان انگلیسی در اولین کنفرانس خبری مشترک پس از آزادی در پاسخ به یک خبرنگار گفت:
ایرانی‌ها فشار روانی و احساسی به ما وارد کردند و ایزوله کردن ما بخشی از این فشار روانی بود و هیچ نگهبانی انگلیسی صحبت نمی‌کرد.

من فکر می کنم سو تفاهمی در این میان پیش آمده. وقتی بسیاری از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در این کشور نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند، دیگر چه انتظاری از آن نگهبان بیچاره وجود دارد؟! اگر ملوان مذکور فرصت داشت کمی در سطح شهر قدم بزند و سعی کند با مردم ارتباط بگیرد، هرگز این اشتباه را نمی کرد! شکنجه کجا بود برادر؟!
ا

۲ نظر:

سلام به ناممکن گفت...

:D

حاجی کنزینگتون گفت...

این خبر کارت آزادگی که گذاشتی خیلی جالب بود. راجع به زبان این بدبخت انگلیسی از نظر زبان دوم از ما محروم ترند. حالا می رن فرانسه تعطیلات، بیشتر شکنجه می شن.